Job shadowing kadry II Liceum Ogólnokształcącego w Portugalii.

Job shadowing to aktywne przyglądanie się wykonywaniu obowiązków przez danego pracownika, inspirowanie się i nauka oraz dzielenie się doświadczeniem. Stojąc niejako w jego cieniu, obserwuje się dzień kogoś, kto pracuje w firmie, szkole, instytucji.

Podczas okresu mobilności uczestniczyliśmy w obserwowaniu pracy szkoły i pracy nauczycieli. Mieliśmy okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną szkoły oraz procesem edukacyjnym w szkole INETE - Ensinus Estudos Tecnicos e Profissionais SA. Poznaliśmy plan pracy szkoły i zostaliśmy zapoznani z czynnościami niezbędnymi do jego przygotowania (arkusze organizacyjne, scenariusze lekcji, harmonogramy). 

Odbyliśmy wiele spotkań z Dyrekcją Szkoły i Nauczycielami. Poznaliśmy specyfikę szkoły, jej cele i zadania. Uczestniczyliśmy w lekcjach otwartych i warsztatach. Obserwowaliśmy, jak w szkole wykorzystywane są nowe technologie, zarówno w procesie nauczania i uczenia się, jak i zarządzania szkołą.

Bardzo ciekawe były dla nas rozmowy o pracy nauczyciela w Portugalii i portugalskim systemie edukacji. Rozmawialiśmy również z młodzieżą, która uczęszcza do szkoły i uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych. Projekty edukacyjne, które zostały nam przedstawione miały zasięg szkolny, krajowy i międzynarodowy. Odbyliśmy również spotkanie z koordynatorami projektów i pokazano nam jak zarządzać projektami. 

Podczas naszej wizyty przedstawiono nam również działania w ramach planu zrównoważonego rozwoju. Szkoła zwraca uwagę na działania proekologiczne. Podczas spotkania podsumowującego omówiliśmy plany przyszłej współpracy dla naszych szkół. Doskonaliliśmy umiejętności związane z zarządzaniem projektami w różnych przestrzeniach (ekonomia, ekologia, nauki społeczne). Poznaliśmy również praktyczne zastosowanie druku 3D w salach lekcyjnych oraz zapoznaliśmy się z aplikacjami i programami wykorzystywanymi przez uczniów, nauczycieli i kadrę zarządzającą. 

Bardzo ciekawym doświadczeniem było dla nas obserwowanie atmosfery panującej w szkole. Jest ona oparta na współpracy i zaufaniu. Brak dzwonków szkolnych, jadalnia i dużo miejsca na rozmowy tworzą niepowtarzalny klimat, który z pewnością jest atutem tej szkoły. 

Job shadowing - warto być dobrym cieniu
Rafał Paśko i Mariusz Zamirski

 

Na skróty