Uczniowie „Morawy” odwiedzili rówieśników w Portugalii i Hiszpanii

II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu od 2018 roku działa w europejskim projekcie Erasmus+, natomiast od 2022 roku szkoła posiada akredytację, co oznacza, że uzyskała uproszczony dostęp do dofinansowania aktywności w ramach powyższego projektu. Beneficjentami Erasmusa+ są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Od momentu uzyskania akredytacji działalność edukacyjna i dydaktyczna szkoły zyskały jeszcze szerszy, europejski wymiar. Już w pierwszym roku grupa nauczycieli uczestniczyła w kursach dokształcających w Islandii, Hiszpanii oraz na Cyprze. Były to kursy językowe i kursy dotyczące wykorzystania nowych technologii na zajęciach edukacyjnych oraz w pracy nauczyciela i ucznia. Pedagodzy brali też udział w szkoleniach z zakresu wzmacniania kondycji psychicznej uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej.

W ramach działalności Erasmus+ grupa nauczycieli i uczniów odwiedziła szkołę partnerską w Portugalii, gdzie miała okazję obserwować metody nauczania i pracy dydaktycznej w innym kraju. Posiadana akredytacja dała też II  LO możliwość uczestniczenia w projekcie IES FUENTE NUEVA z hiszpańską szkołą  w El Ejido.

Poznawali kulturę i tradycję

W ramach tej współpracy w kwietniu 2023 roku  II LO gościło grupę uczniów i nauczycieli hiszpańskich, następnie przedstawiciele młodzieży i pedagogów „Morawy” wzięli udział w partnerskiej rewizycie w szkole w El Ejido. Zarówno podczas pobytu w Polsce, jak i w Hiszpanii młodzież przebywała u miejscowych rodzin i w ten sposób poznawała  kulturę, tradycje, a także codzienność swoich europejskich przyjaciół. Każde takie międzynarodowe spotkanie wzbogacają wspólne warsztaty dotyczące najistotniejszych wyzwań współczesności z zakresu nowych technologii, sztucznej inteligencji czy ochrony środowiska. Przełamywanie barier językowych i kulturowych to bezcenny efekt każdej takiej mobilności.

Drugim projektem realizowanym w II LO był  K220 „Build up (Y)our Future Through Arts”, program, w którym partycypowała młodzież z pięciu europejskich krajów: Polski, Litwy, Portugalii, Włoch oraz Turcji. Chodziło w nim o rozwijanie tzw. kompetencji miękkich w formie warsztatów artystycznych oraz warsztatów kompetencji cyfrowych. Uczestnicy mogli zaprezentować efekty swojej pracy na internetowej  platformie eTwinning stanowiącej niezwykle ważną międzynarodową płaszczyznę wymiany inspiracji, pomysłów i rozwiązań w zakresie szeroko pojmowanej edukacji.


Ten rodzaj działalności przemyskiego liceum stanowi niezwykle ważny atut edukacyjny tej placówki, daje on bowiem szansę, uczniom i nauczycielom na rozwój osobisty, na przełamywanie barier kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Projekt Erasmus+ będzie kontynuowany w II LO w Przemyślu także w kolejnych latach.

 

Opublikował(a): Ela Podwyszyńska Data publikacji: 24-02-2024 21:11 Modyfikował(a): Ela Podwyszyńska Data modyfikacji: 24-02-2024 21:14

Na skróty