Wymiana międzyszkolna

paderb206_0.jpeg

II LO w Przemyślu jest pionierem w kontaktach z naszym niemieckim miastem partnerskim. Od 20 lat prowadzimy regularną wymianę młodzieży z Gimnazjum im. Goerdelera w Paderborn. Podstawą wymiany są wspólne projekty realizowane podczas spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Wymiana szkolna daje możliwość poznania niemieckich rówieśników, ich sposobu życia, myślenia, uczenia się oraz pozwala wykorzystać praktycznie swoje umiejętności językowe. Zderzenie z inną kulturą, historią, obyczajami, językiem i mentalnością, jak również odmiennymi sposobami postrzegania świata jest dla wszystkich uczestników polsko-niemieckiej wymiany okazją do poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń.
Głównym sponsorem wymiany szkolnej jest PNWM, której serdecznie dziękujemy.

logopnwm.gif


Zapraszamy do prześledzenia historii wymiany międzyszkolnej oraz do zapoznania się ze szczegółowymi relacjami

1992 Pierwsza wizyta w Paderborn
1993 Rewizyta gości niemieckich w Przemyślu (opiekunowie p. Josef Hackfort, p. Friedhelm Jockheck)
1994 Wyjazd polskiej grupy do Paderborn (opiekunowie mgr Ewa Godzień, dyr. August Partyński)
1995 Niemieccy goście odwiedzają II LO (opiekunowie dyr. szkoły Dr Günter Wortmann, p. Nikoline Profitlich, p. Friedhelm Jockheck)
1996 Uczniowie II LO odwiedzają Paderborn (opiekunowie germanistka mgr Elżbieta Malczyńska, mgr Jacek Styś)
1997 Polska grupa ponownie gości w Paderborn (opiekunowie mgr Ewa Godzień, mgr Magdalena Baran)
1998 Młodzież z Paderborn gości w Przemyślu (opiekunowie Winfried Eberhardt, Werner Frensel, Petra Masukowitz)
1999 Przemyscy licealiści jadą z wizytą do Paderborn
2000 27 uczniów z Paderborn odwiedziło nasze miasto (opiekunowie p. Petra Masukowitz, pan Winfried Eberhardt, dyrektor dr Günter Wortmann)
2001 30 uczniów II LO gościło w Paderborn (opiekunowie p. Bożena Franke, p. Ewa Zastrowska, p. Ewa Godzień)
2002 22 - osobowa grupa ze szkoły partnerskiej uczestniczyła w wymianie szkolnej (opiekunowie p. Josef Hackfort, p. Manfred Joachim, p. Petra Masukowitz)
2003 25 uczniów II LO odwiedziło Paderborn (opiekunowie dyr. August Partyński, p. Elżbieta Malczyńska , p. Ewa Godzień)
2004 28 uczniów z Goerdeler-Gymnasium odwiedziło Przemyśl (opiekunowie p. Julia Loddenkemper, p. Manfred Joachim)
2005 30 polskich uczniów z II LO wyjechało w ramach wymiany do Paderborn (opiekunowie p. Małgorzata Pięta, p.Ewa Godzień, p. Elżbieta Malczyńska)
2006 23 uczniów z Paderborn uczestniczyło w wymianie szkolnej goszcząc w Przemyślu (opiekunowie p. Nadine Jezovcsek, p. Manfred Joachim). 
2006 dwie 25 osobowe grupy z II LO i Goerdeler-Gymnasium uczestniczyły od 2 do 8 września 2006 we wspólnym projekcie na wyspie Usedom: "Praca dla pokoju - pojednanie nad grobami" (opiekunowie ze strony niemieckiej p. Beate Nieke, p. Manfred Joachim; ze strony polskiej: p. Elżbieta Malczyńska, p.Ewa Godzień). 
2006 w październiku delegacja szkoły partnerskiej oraz władz miasta uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 100-lecia naszego Liceum - uroczystości zaszczycili: Burmistrz Miasta Paderborn p. Josef Hackfort, dyr. szkoły partnerskiej dr Günter Wortmann oraz wicedyrektor p. Manfred Joachim, młodzież reprezentowali przewodniczący i za-ca samorządu uczniowskiego
2007 W dniach 10-19 września 29 osobowa grupa uczniów II LO pod opieką dyr. szkoły Artura Picha, germanistek Ewy Godzień i Elżbiety Malczyńskiej oraz nauczycielki plastyki Małgorzaty Pięty uczestniczyła w jubileuszu 40-lecia powstania szkoły partnerskiej w Paderborn. 
2008 28.-31.08.2008 na zaproszenie Prezydenta Miasta pana Roberta Chomy gościła w Przemyślu i w naszej szkole delegacja ze szkoły partnerskiej. Byli to wiceburmistrz Paderborn pan Josef Hackfort z małżonką panią Christą Hackfort, dyrektorka Gimnazjum im. Goerdelera pani Christa Krüger, emerytowany dyr. pan Günter Wortmann, pani Petra Masukowitz oraz dwaj przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Pan dr Wortmann został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Przemyśla za szczególne zasługi dla partnerstwa naszych miast i szkół. 
2008 11.-18.09.2008 21 osobowa grupa niemiecka i tak samo liczna grupa gospodarzy uczestniczyła w programie wymiany szkolnej. Goście przyjechali pod opieką pani Nadine Jesovcszek i dyrektora szkoły pana Manfreda Joachima.
2008 "Rzeka zamiast muru - Podzielone miasto Przemyśl" - Tak brzmiał temat artykułu naszej grupy, nad którym pracowaliśmy przez około dziesięć miesięcy. O gazecie "Weisse Flecken", która wydawana jest co roku przez organizację STEP21 dowiedzieliśmy się bezpośrednio od naszych nauczycielek j. niemieckiego pani prof. E. Godzień i pani prof. E. Malczyńskiej. Temat, który poruszyła ta gazeta, należał do wyjątkowych, ponieważ mieliśmy odkryć historię rzadko opisywaną w książkach. Miała być to biała plama, o której nie dyskutowano w przeszłości.
2009 We wrześniu 2009r. 29 osobowa grupa z II LO gościła w ramach wymiany szkolnej w Paderborn. Opiekunami byli germaniści: Ewa Godzień, Elżbieta Malczyńska, Tadeusz Krotysz.
W zaprzyjaźnionej szkole powitała nas nowa dyrektor szkoły pani Helga Lazar. Zwiedziliśmy Paderborn, Münster i Osnabrück , a poza programem Drezno i Budziszyn.
2010 2010 Od 14 - 21 września gościła w naszej szkole 31 osobowa delegacja ze szkoły partnerskiej w Paderborn. Opiekunami byli: dyrektor szkoły pani Helga Lazar, koordynatorka wymiany pani Petra Masukowitz i nauczyciel GG pan Udo Hilwerling. Tematami przewodnimi tegorocznego projektu były: sport, muzyka i sztuki plastyczne. 
2011 Od 20-27 września 33 osobowa grupa młodzieży II LO i opiekunowie pani Ewa Godzień, pani Elżbieta Malczyńska i pan Marcin Gaweł gościli w Gimnazjum im. Goerdelera w Paderborn. Tematem projektu było:"1000 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa". Młodzież zwiedziła Paderborn i okolice, poznała liczne atrakcje w Zagłębiu Ruhry w Bottrop i Oberhausen. Prawdziwym hitem wyprawy stał się spływ kanu na rzece Lippe a musical StarlightExpress w Bochum wywołał wielki entuzjazm. 
2012 Od 11 do 18 września 2012r. gościła w II LO w ramach wymiany szkolnej 25 osobowa delegacja uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Paderborn. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie wicedyrektor szkoły pani Christa Krüger, organizator wymiany pani Petra Masukowitz oraz nauczycielka GG pani Julia Loddenkemper. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter ze względu na przypadający w tym roku jubileusz 20-lecia wymiany szkolej. Specjalnie na nasze uroczystości przyjechali z Paderborn honorowi goście - wiceburmistrz pan Josef Hackfort z małżonką, emerytowany dyrektor GG pan dr Günter Wortmann z małżonką oraz dyrektor szkoły partnerskiej pani Helga Lazar z mężem. 
2013

Nasz tegoroczny pobyt w Paderborn trwał od 11.09. do 18.09.2013r. 31-osobowej grupie polskich uczestników wymiany szkolnej towarzyszyły germanistki II LO, panie Ewa Godzień, Elżbieta Malczyńska i Agnieszka Siuta.
Opiekunka wymiany szkolnej Gimnazjum im. Goerdelera p. Petra Masukowitz, przygotowała wspaniały program, między innymi: spotkanie w ratuszu z burmistrzem Paderbornu p. Dietrichem Honervogtem, wycieczkę do fabryki Volkswagena do Wolfsburga, grę miejską, zwiedzanie wystawy "CREDO", spływ kajakowy, mecz piłkarski na stadionie Benteler Arena. Dyrektorzy obydwu szkół p. Helga Lazar i p. Artur Pich również otoczyli opieką i aktywnie wspierali tegoroczny projekt. 

2014

Od 09.09. do 16.09.2014 przebywała w Przemyślu 27 osobowa grupa uczniów z partnerskiej szkoły  wraz z opiekunami panią Petrą Masukowitz i panią Odine Smaczny-Gerlach. Obie grupy uczestniczyły w urozmaiconym programie obejmującym grę miejską, imprezy sportowe, muzyczne, artystyczne, oraz wycieczki w okolice Przemyśla i regionu. Do grupy dołączyli nasi przyjaciele ze szkoły partnerskiej, Państwo Christa i Karl-Georg Krügerowie, którzy przemierzyli trasę Paderborn-Przemyśl na rowerach.

2015

W dniach 07.09.15r. - 16.09.15r. 30 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli p. Agnieszki Siuty, p. Jacka Galantego i p. Tomasza Skowronka udało się z wizyta partnerską do Gimnazjum im.Goerdelera w Paderbornie. To już 23 rok współpracy obydwu szkół. Przemyskich licealistów powitała w imieniu rodzin niemieckich dyrektorka szkoły p. Helga Lazar. Ciekawy program wymiany szkolnej przygotowała dla polskich gości p. Petra Masukowitz. Projekt tegoroczny został dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

2016

Od 6.9.16-13.9.16 gościła w II LO 32 osobowa delegacja młodzieży z Goerdeler-Gymnasium pod opieką pań Beate Nieke i Gabriele Lambrechts. Gości powitał dyrektor szkoły pan Mariusz Zamirski. Niezależnie od ujętego programie zwiedzania miasta, zajęć lekcyjnych, wspólnych projektów, rajdu i  warsztatów, znaleźliśmy czas na spacery i własne aktywności.Od 6.9.16-13.9.16 gościła w II LO 32 osobowa delegacja młodzieży z Goerdeler-Gymnasium pod opieką pań Beate Nieke i Gabriele Lambrechts. Gości powitał dyrektor szkoły pan Mariusz Zamirski. Niezależnie od ujętego programie zwiedzania miasta, zajęć lekcyjnych, wspólnych projektów, rajdu i  warsztatów, znaleźliśmy czas na spacery i własne aktywności. 

2017

26.09.-03.10.2017 - 31 osobowa grupa młodzieży II LO wraz z dyrektorem szkoły panem Mariuszem Zamirskim i opiekunami Ewą Godzień, Elżbietą Malczyńską, Małgorzatą Piętą i Rafałem Paśko gościła w Goerdeler-Gymnasium w Paderborn. Na wyjątkową okazję - Jubileusz 50-lecia powstania naszej szkoły partnerskiej – przygotowalismy wyjątkowy prezent z przemyskiej Ludwisarni pana Piotra Olszewskiego. W programie  były min. zajęcia szkolne, wizyta u Burmistrza miasta Paderborn, bieg charytatywny na rzecz hospicjum dla dzieci, projekt plastyczny, wycieczka do Zagłębia Ruhry, zwiedzanie stadionu piłkarskiego w Dortmundzie, Planetarium Zeissa w Bochum, wystawy „Wunder der Natur”, Musical Starlight Express w Bochum. Jednocześnie obchodziliśmy 25 lat naszej wymiany szkolnej. 

2018
W dniach 6-13 września 2018 r. gościła w Przemyślu 22-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Goerdelera w Paderborn pod opieką trzech nauczycieli p. Petry Masukowitz, p. Gabrieli Lambrechts i p. Martina Meviusa, wicedyrektora naszej partnerskiej szkoły. Projekt odbył się w czasie szczególnym – był to rok jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego oprócz stałych elementów został wzbogacony o program historyczny – rajd pieszy zorganizowany właśnie z tej okazji, w którym wzięła udział cała społeczność II LO, quiz historyczny sprawdzający wiedzę naszych uczniów na temat wydarzeń z tamtych dni, wycieczka po przemyskich fortach. 
 
2019 W dniach 9 – 18 września młodzież naszego liceum uczestniczyła już po raz 27 w projekcie partnerstwa szkół, tym razem w Niemczech.. W długiej drodze do naszych przyjaciół w Paderborn zatrzymaliśmy się w Erfurcie – przepięknej stolicy Turyngii, gdzie mogliśmy przy pięknej pogodzie zwiedzić zabytki tego starego grodu i zachwycić się ich niepowtarzalnym urokiem. Już na miejscu okazało się, że nasi przyjaciele z Gimnazjum im. Goerdelera przygotowali dla nas również niezwykle ciekawy program – do stałych punktów należą zawsze: wizyta u Burmistrza Miasta Paderborn, gra
miejska, udział w lekcjach, program sportowy i artystyczny. Najciekawszą atrakcją dla naszych uczniów było niewątpliwie zwiedzanie stadionu Borussii Dortmund. Signal – Iduna – Park - stadion BVB to największy stadion w Niemczech, uczniowie byli zachwyceni, że mogli zajrzeć nawet do szatni zawodników. Region Zagłębia Ruhry, który mieliśmy okazję zobaczyć, zrobił na nas duże wrażenie.
Ukoronowaniem całodniowej wyprawy była wspinaczka na Tiger and Turtle Magic Mountain, skąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Ruhrgebiet. Program tegorocznej wymiany był bardzo udany, niestety w gronie przyjaciół i na ciekawych aktywnościach czas biegnie niezmiernie szybko. I tak nadszedł 17 września – wieczór pożegnalny, który jak zwykle odbył się w gościnnych murach naszej partnerskiej szkoły – smaczny poczęstunek, nagrody dla zwycięskich drużyn, uściski, podziękowania, drobne pamiątki. 


W tym 25-letnim okresie partnerstwa Przemyśl odwiedziło 303 uczniów i 16 nauczycieli z GG Paderborn. Z wizytą do zaprzyjaźnionej szkoły wybrało się naszych 370 uczniów i 18 nauczycieli.

Opublikował(a): Marcin Zwonarz Data publikacji: 04-03-2024 09:59 Modyfikował(a): Marcin Zwonarz Data modyfikacji: 04-03-2024 10:08

Na skróty