Patron szkoły

Kazimierz Morawski (1852 - 1925) to jeden z najwybitniejszych humanistów polskich przełomu XIX i XX wieku, pierwszy polski filolog klasyczny na miarę europejską, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1906, 1907 rektor Almae Matris Iagellonicae, w 1918 prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Był doskonałym znawcą literatury starożytnych Greków i Rzymian. Jego zainteresowania obejmowały wymowę antyczną, dzieje kultury polskiej XV i XVI wieku oraz problematykę przekładu literatury antycznej na język ojczysty.
Autor m.in. "Quaestiones Quintilianae", 7-tomowej "Historii literatury rzymskiej", "Zarysu literatury rzymskiej" oraz monumentalnej monografii "Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i Odrodzenie" napisanej na jubileusz pięćsetlecia wszechnicy krakowskiej. W uznaniu ogromnych zasług na rzecz rozwoju nauki i kultury prof. Kazimierz Morawski został w 1921 roku uhonorowany Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Kazimierz Morawski

Zmarł w Krakowie w 1925 roku ciesząc się sławą człowieka w całej pełni urzeczywistniającego w sobie grecką kalokagathię - ideał szlachetności duszy i kultury umysłu.

W wielu środowiskach panuje przekonanie, że nauczanie i uczenie się języka łacińskiego w naszych czasach jest anachronizmem. Argumenty, którymi próbuje się uwiarygodnić powyższą tezę, nie znajdują jednak odzwierciedlenia w rzeczywistości szkolnej II Liceum w Przemyślu. Dzieje się tak przynajmniej z dwóch poważnych powodów. W naszej szkole od początków jej istnienia nauka była prowadzona według programu gimnazjum klasycznego, który zakładał gruntowne poznanie języka starożytnych Greków i Rzymian. Mimo upływu czasu i zmieniającej się wizji kształcenia we współczesnej Polsce, staramy się podtrzymać tę chlubną tradycję. Nasi uczniowie mają możliwość poznania łaciny i elementów greki jako korzeni europejskiej kultury.

Do nauczania języka klasycznego obliguje nas także postać profesora Kazimierza Morawskiego. Potomkowie patrona pozostają w stałym kontakcie ze szkołą, żywo interesują się jej osiągnięciami i kierunkami kształcenia. Nieprzerwanie od 1998 roku fundują nagrodę pieniężną imienia Kazimierza Morawskiego dla ucznia II LO osiągającego najlepsze wyniki w nauce łaciny - specjalności naukowej profesora. Wszyscy laureaci tego wyjątkowego, na skalę ogólnopolską, wyróżnienia są chlubą i radością licealnej społeczności. Wśród nich znaleźli się finaliści olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym oraz stypendyści Prezesa Rady Ministrów. Jako absolwenci szkoły kontynuowali edukację na renomowanych polskich uczelniach, wybierając najczęściej prawo, medycynę lub filologie obce. Nagroda imienia profesora Kazimierza Morawskiego bez wątpienia podniosła prestiż języka łacińskiego, który, mimo iż martwy, żyje i kwitnie w II LO w Przemyślu. Uczniowie chętniej uczestniczą w lekcjach tego przedmiotu, wykazują zainteresowanie kulturą antyczną i językiem starożytnych Rzymian, widząc w nich pierwsze spoiwo europejskiej wspólnoty. W pełni podzielają przekonanie, przynajmniej ci najlepsi, że jest coś wspaniałego w poznawaniu tradycji, która ukształtowała współczesną kulturę.

Mateusz Kunysz - Laureat Nagrody im. prof. Kazimierza Morawskiego

Na zdjęciu powyżej Laureat Nagrody im. prof. Kazimierza Morawskiego w roku 2009/2010 - Mateusz Kunysz z panią Elżbietą Morawską-Sawa, wnuczką patrona szkoły.

Na skróty