Historia


1906 wrzesień
Założenie II Gimnazjum klasycznego z siedzibą przy ulicy Św. Józefa


1911 - 1912
Liczba klas wzrosła do ośmiu


1912
Przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny


1922 luty
Nadano szkole imię profesora Kazimierza Morawskiego


1925
Ufundowano pierwszy sztandar szkoły


1939
Przyjęcie do szkoły pierwszych uczennic


1944 - 1945
Szkoła podjęła ponownie swoją działalność


1969
Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Św. Jana i zmiana nazwy szkoły na II LO im. Władysława Broniewskiego


1979
Przeprowadzka do budynku dawnego seminarium grecko - katolickiego przy ulicy Basztowej 13


1980
Liczba uczniów wzrosła do 500


1992
Początek prac przy budowie nowego obiektu szkolnego. Projektodawca Stanisław Krzaklewski. Pomoc finansowa z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej


1996
Przeprowadzka do nowego obiektu. Liczba uczniów w tym czasie: 915.


1996 marzec
Oficjalne przekazanie i poświęcenie obiektu


1996 czerwiec
Pierwsza matura w nowej szkole. Jubileusz 90-lecia powstania II LO - udział Ministra Oświaty oraz delegacji z Paderborn, ufundowanie nowego sztandaru szkoły i powrót do pierwotnej nazwy patrona szkoły prof. K. Morawskiego


1996 październik
Przekazanie drugiej części obiektu


1997
Liczba uczniów wzrosła do 945, liczba klas do 26


1997 wrzesień
Zjazd absolwentów II LO


1998 marzec
Przekazanie kompleksu sportowego, prace wykończeniowe internatu i boisk sportowych.


1999 kwiecień
Po wieloletnich staraniach udało się podłączyć szkolną sieć komputerową do Internetu stałym łączem.


1999 wrzesień
W rok szkolny 1999/2000 II Liceum wkracza z liczbą uczniów 1043

Na skróty