Klasa A matematyczno - informatyczna z elementami programowania

 

Przedmioty rozszerzone

matematyka
informatyka
fizyka

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
język polski
matematyka
informatyka
fizyka
Nauczane języki obce

język angielski
język niemiecki

Dodatkowe informacje o klasie

Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: wszystkich politechnicznych, uniwersyteckich (matematyka, fizyka,
    informatyka), uczelniach morskich cywilnych i wojskowych, uczelniach wojskowych kształcących w kierunkach technicznych

  • rozwija zainteresowania: matematyczne, fizyczne i informatyczne

  • umożliwia poznanie  technik i języków programowania oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie

  • w klasie będą realizowane zajęcia fakultatywne (od 2 do 3 klasy) z zakresu programowania. Zajęcia te będą się odbywały w formie praktycznej we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu. Poszerzona wiedza oraz zdobyte umiejętności praktyczne ułatwią absolwentom tej klasy podjęcie studiów na kierunkach Informatycznych.

 

Na skróty