Rada Rodziców

 

Przewodniczący RR  – Sebastian DOBROWOLSKI , TEL. 601 950 970

Z-ca Przewodniczącego RR –  Paweł  ROZKOSZNY

Sekretarz RR –  Agnieszka KAMIŃSKA

Skarbnik RR -  Dorota STROCIAK - NUCKOWSKA

Numeru konta Rady Rodziców  - 47124025681111001131000381

DOCXINFORMACJA od Rady Rodziców ALGORYTM WPŁAT NA KONTO RR.docx (12,49KB)
DOCregulamin_rady_rodzicow_ii_lo_ze_zmiana_20_a1.doc (96,00KB)

 

Na skróty