Erasmus +

W roku szkolnym 2017/2018 grupa nauczycieli naszego liceum podjęła szereg działań, w wyniku których szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie Erasmus + „Mobilność kadry Edukacji Szkolnej”. W ramach projektu 16 nauczycieli II LO weźmie udział w zagranicznych kursach metodycznych, metodyczno-językowych, językowych i specjalistycznych.

Najważniejsze cele, które szkoła pragnie osiągnąć w wyniku realizacji projektu Erasmus+ to:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników
  • podniesienie umiejętności językowych pracowników
  • promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej
  • wykorzystanie nowych narzędzi w nauczaniu i współpracy międzynarodowej
  • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły i jej międzynarodowego zasięgu.

 

Wykonując swoją codzienną pracę dbamy o jak najlepszy rozwój naszych uczniów, a udział nauczycieli w realizacji wspomnianego projektu jest ważnym elementem osobistego rozwoju nauczycieli oraz ich uczniów.

 

FanPage na Facebooku

 

Na skróty