Klasa B humanistyczno - dziennikarska

Przedmioty rozszerzone historia
język polski
język angielski


w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej realizowane będą dodatkowe zajęcia dziennikarskie (warsztaty
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
język polski
matematyka
historia
język angielski
Nauczane języki obce

język angielski
język niemiecki

Dodatkowe informacje o klasie

Program klasy:

 • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego
  na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: język polski, historia,
  język angielski

 • przygotowuje do studiów na kierunkach: dziennikarstwo
  i komunikacja, prawo, filologia polska, filologia
  angielska, psychologia, pedagogika, historia, socjologia,
  marketing i zarządzanie

 • rozwija zainteresowania:  humanistyczne, w tym teatralne,
  filmowe, dziennikarskie

Na skróty