Klasa C biologiczno chemicza

Przedmioty rozszerzone biologia
chemia
język angielski
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
język polski
matematyka
biologia
chemia
Nauczane języki obce

język angielski
język niemiecki

Dodatkowe informacje o klasie

Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: biologia, chemia, język angielski

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: medycznych i przyrodniczych: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, kryminalistyka, biotechnologia, biologia, chemia, genetyka, psychologia, pedagogika, wychowanie fizyczne, dietetyka, technologia żywienia, weterynaria, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska i inne kierunki przyrodnicze. Nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, daje możliwość absolwentom tej klasy aplikowania na studia medyczne oraz przyrodnicze również poza granicami kraju

  • rozwija zainteresowania:  pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i chemii. W klasie tej szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie pasji badacza, obserwacji oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

  • W klasie będą realizowane zajęcia fakultatywne (od 2 do 3 klasy) z zakresu fizjoterapii i farmacji. Zajęcia te będą się odbywały w formie praktycznej w doskonale wyposażonych pracowniach, we współpracy z Medyczno-Społecznym Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Poszerzona wiedza oraz zdobyte umiejętności praktyczne ułatwią absolwentom tej klasy podjęcie studiów na kierunkach medycznych i podobnych.

Na skróty