Klasa D matematyczno - geograficzna z elementami biznesu

Przedmioty rozszerzone matematyka
informatyka
fizyka
Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
język polski
matematyka
informatyka
fizyka
Nauczane języki obce

język angielski
język niemiecki

Dodatkowe informacje o klasie

Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka,

  • przygotowuje do studiów na kierunkach: wszystkich politechnicznych, uniwersyteckich (matematyka, fizyka,
    informatyka), uczelniach morskich cywilnych i wojskowych, uczelniach wojskowych kształcących w kierunkach technicznych,

  • rozwija zainteresowania: matematyczne, fizyczne i informatyczne,

  • umożliwia poznanie  technik i języków programowania oraz doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Na skróty