Klasa F językowa

Przedmioty rozszerzone

matematyka
geografia
język angielski

W klasie będą realizowane dodatkowe zajęcia związane z zarządzaniem projektami oraz szeroko pojętą przedsiębiorczością: biznesową, społeczną i osobistą. 

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji
język polski
matematyka
geografia
język angielski
Nauczane języki obce

język angielski
język niemiecki

Dodatkowe informacje o klasie

Program klasy:

  • przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki

  • przygotowuje do studiów na kierunkach humanistycznych

  • rozwija zainteresowania filologiczne, językowe, kulturowe,
    literackie, związane z relacjami w społeczeństwie, wpływem szeroko
    pojętej humanistyki na świat i ludzi

Na skróty