DSD - Deutsches Sprachdiplom

II Liceum Ogólnokształcące  im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu realizuje od września 2014 roku program DSD II (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy II stopnia). Naukę języka niemieckiego w wymiarze rozszerzonym (6 godz. tygodniowo) kontynuują w naszej szkole absolwenci przemyskich gimnazjów: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 , Gimnazjum Nr 4 oraz Gimnazjum w Krasiczynie, którzy w marcu 2014r zdawali w II LO w Przemyślu egzamin DSD I, a we wrześniu 2014r odebrali dyplomy potwierdzające ich znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 lub A2.

W dniach 26-27 listopada 2013 r. zapadła decyzja o przyznaniu naszemu liceum statusu szkoły DSD. Pod patronatem naszego liceum zrzeszone są trzy przemyskie gimnazja: 

  • Gimnazjum nr 1  (obecnie SP nr 14)
  • Gimnazjum nr 3 (obecnie SP nr 5)
  • Gimnazjum nr 4 ( obecnie SP nr 16)
  • Gimnazjum nr 5 ( obecnie SP nr 4)

Na początku marca 2014r. II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu otrzymało prestiżowy certyfikat nadający szkole prawo przeprowadzania egzaminów DSD. (Deutsches Sprachdiplom - Niemiecki Dyplom Językowy). Nasza szkołą jest jedyną taką szkołą na Podkarpaciu.

Praca nad wprowadzeniem projektu w II LO i współpraca z w/w gimnazjami trwa od 2010 roku.

W galerii certyfikaty i zdjęcia dokumentujące to przedsięwzięcie.

 

  

 

Na skróty