Nagrody dla uczniów


Nagroda im. Zbigniewa Brzezińskiego

Nagroda im. Brzezińskich (przyznawana w latach 1991 – 2015) dla uczniów kończących szkołę z najwyższymi osiągnięciami w nauce oraz wyróżniających się w pracy na rzecz środowiska szkolnego. W każdej kategorii przyznawano dwie nagrody – w wysokości 600 USD i 300 USD.


Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego

Nagroda im. prof. Kazimierza Morawskiego przeznaczona jest dla ucznia klasy drugiej, który wykaże się najbieglejszą znajomością języka łacińskiego i kultury starożytnego Rzymu. Potomkowie patrona szkoły, fundatorzy nagrody, w liście do pierwszej laureatki napisali: "Fundując nagrodę (...) chcemy zachęcić Was do nauki języka martwego... Dostrzeżmy wpływ myśli oderwanej w rozwoju naszej cywilizacji. Dostrzeżmy, że to ona właśnie jest motorem dziejów, rozwoju i awansu społeczeństw i ...uczmy się łaciny". Nagroda przyznawana jest każdego roku i wynosi 2000 złotych. W roku 2023 wysokość nagrody wzrosła do 2500 złotych.


Nagroda im. Wojciecha Inglota

Nagroda im. Wojciecha Inglota honoruje osiągnięcia uczniów z chemii. Za wybitne wyniki można otrzymać 1000 USD (ta nagroda kumuluje się, jeżeli w danym roku sukcesów nie było).


Nagroda ELDERBIT dla najlepszego informatyka

Celem nagrody „ELDERBIT” jest uhonorowanie najlepszego ucznia – informatyka – z dowolnej klasy II LO w Przemyślu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki. Nagrodą jest kwota 3500 zł.


Nagroda KOWAL ROZWOJU im. Rodziny Feczków

Nagrodę przyznaje się jednorazowo na początku roku szkolnego za poprzedni rok, uczniowi który spełnia jedno z wymienionych kryteriów: samodzielnie rozwija się mentalnie, twórczo inspiruje innych do rozwoju, osiąga wybitne wyniki w nauce, sukcesy w konkursach, olimpiadach i innych, uzyskał świadectwo z wyróżnieniem i aktywnie uczestniczy w promowaniu życia kulturalnego szkoły, angażuje się w działalność twórczą, literacką lub organizacyjną. 

W roku szkolnym 2022/2023 decyzją Fundatora, nagroda KOWAL ROZWOJU wynosi 2 500 zł plus jeden grosz na dalsze szczęście.


Nagroda im. Artura Bobrowicza

Regulamin Nagrody im. Artura Bobrowicza dla najlepszego absolwenta  II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

Na skróty