Konkurs na logo projektu Erasmus+ KA220

Zapraszamy uczniów II LO do udziału w konkursie na logo projektu międzynarodowego Erasmus+ KA220 pod hasłem BUILD UP (Y)OUR FUTURE THROUGH ARTS

Waszym zadaniem jest zaprojektowanie loga projektu wymiany międzynarodowej pomiędzy 5 państwami: Litwą, Turcją, Włochami, Portugalią i Polską. Logo możecie tworzyć w dowolnym programie, ale pamiętajcie, że na konkurs przesyłacie wersję edytowalną (np. cdr, svg, psd) oraz poglądową (np. jpg, png). 

Więcej o projektach znajdziecie na: https://erasmusplus.org.pl/

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają oceny celujące z przedmiotu informatyka oraz plastyka. 

Zwycięzca otrzyma cenną nagrodę książkową i wpiszę się karty historii naszej szkoły i być może całego projektu;) 

 

Prace wysyłajcie na adres mailowy:  do dnia 8 kwietnia 2022 r. 

Zapraszamy!

 

We would like to invite students of Secondary School to participate in the competition for the logo of the international project Erasmus+ KA220 with the slogan BUILD UP (Y)OUR FUTURE THROUGH ARTS

Your task is to design a logo for an international exchange project between 5 countries: Lithuania, Turkey, Italy, Portugal and Poland. You can create the logo in any program, but remember that you have to send an editable version (e.g. cdr, svg, psd) and a preview version (e.g. jpg, png).

You can find more about the projects at: https://erasmusplus.org.pl/ 

The winners and honorable mentions will receive excellent grades in computer science and fine arts.

The winner will receive a valuable book prize and will go down in the history of our school and perhaps the whole project;)

 

Send your works to the e-mail address:  until April 8th, 2022.

We invite you!

 

Na skróty